Tervis on investeering

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja ekspert Magnus Piirits on kirjutanud Meditsiiniuudistes väga põneva artikli “Tervis kui investeering tulevikku”: “Eesti inimeste oodatav eluiga on kasvanud suure kiirusega, aga tervena elatud aastad mitte – seega elame varasemast kauem, aga koos terviseprobleemidega. Pooled surmadest on tingitud meie endi käitumuslikest riskiteguritest, valdavalt on probleemiks toitumine, tubakas, alkohol ja vähene kehaline aktiivsus.” 

Artikli autorite sõnul mõeldakse kahjuks harva, et väga oluline majanduskasvu allikas saab olla Eesti inimeste parem tervis. Seda investeeringut saab eelkõige teha inimene ise, aga ka tööandja võiks mõelda, et hea tervis tagab töövõime ja produktiivsuse. Investeerides 1 euro tervisesse, annab see 2,4 eurot tagasi. Inimese jaoks tähendab see keskmiselt 28 tervena elatud päeva aastas lisaks.

Taustainfo töötervisesse investeerimisest

Ehk lisaks finantskirjaoskusele, millest viimasel ajal palju räägitakse, tuleb arendada ka tervise kirjaoskust. Ennetusse tuleb rohkem panustada nii töötajate, organisatsioonide kui riiklikul tasandil. 

Mis saab Eesti tervishoiust?

Raportis „Eesti tervishoiu tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“ pakutakse välja neli stsenaariumit Eesti tervishoiu tuleviku kohta. 

Stsenaarium 1 „Tervishoiu unelm“
Eesti elanike tervisekäitumine muutub vastutustundlikumaks, aset leiab tehnoloogiline edasiminek ennetuses ja ravis ja üldise tervisekindlustuse käivitamine koos senisest avarama teenuste paketiga.

Stsenaarium 2 „Pragmaatiline maailm“
Eesti elanike tervisekäitumine muutub vastutustundlikumaks, tehnoloogiline edasiminek eelkõige ravis ning üldise tervisekindlustuse käivitamine. Haigekassa defitsiiti rahastatakse patsiendi omaosaluse tõusust, mille katmiseks juurutatakse erakindlustus.

Stsenaarium 3 „Pool rehkendust“
Eesti elanike tervisekäitumine muutub vastutustundlikumaks, tehnoloogiline edasiminek on piiratum, Eesti elanike üldise tervisekindlustuse asemel rakendub üldine tervisekindlustus vaid esmatasandi meditsiinis.

Stsenaarium 4 „Endistviisi edasi“
Eesti elanikud ei võta senisest suuremat vastutust oma tervise eest hoolitsemisel, tehnoloogiline edasiminek on piiratud. Jätkub senine ravikindlustussüsteem.

Parim stsenaarium on see, kui inimesed oskavad ja on motiveeritud tervislikumalt käituma

Mida saad sina teha, et panustada Eesti “tervishoiu unelmasse” ning ühtlasi tagada enda hea tervis ja töövõime kõrge eani?

  1. Hoia häid lähisuhteid
  2. Liigu igal nädalal mõõdukas tempos vähemalt 150 minutit (parem oleks 300 minutit)
  3. Söö iga päev vähemalt 5 portsjonit puu- ja köögivilja (ning järgi teisi tervisliku toitumise põhimõtteid)
  4. Loobu suitsetamisest
  5. Loobu alkoholist või tarbi mõõdukalt
  6. Maga igal ööl vähemalt 7-8 tundi

Päise foto: Markus Spiske, unsplash.com