Töötervise juhtimise koolitus: kas ja kuidas mõjutab juht oma töötajate tervist?

MTÜ Tööfüsioteraapia on 9.–11. oktoobrini Stockholmis NIVA (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) kursusel “Tervist edendav ja jätkusuutlik juhtimine / eestvedamine”. 

Dr Sigrun Gunnarsdóttiri hinnangul on alles viimase 15 aasta jooksul tekkinud arusaam, et juhtimine mõjutab töötajate tervist. Lisaks on oluliselt muutunud ka töö iseloom: stabiilsuse asemel on pidevad ootamatused, kiire reageerimine, töötajatelt oodatakse algatusvõimet, loovust ning enesejuhtimist.

Milline juhtimisstiil aga kõige paremini uue olukorraga sobib?

Põhjamaades on juhtimises järgnevad trendid: kontroll –> coach, monoloog –> dialoog, boss –> grupp võrdseid, võim –> teenimine (service). Gunnarsdóttir tutvustas teeniva juhtimise / eestvedamise (servant leadership) mõistet, mis tähendab, et juhtkonnal peab olema valmisolek lisaks eestvedamisele ka “teenida” töötajaid, kliente ja ühiskonda, esmane fookus on inimeste vajadustel ning selle kaudu täidetakse ka organisatsiooni vajadused. Niimoodi tagatakse töötajate tervis ja heaolu.

Erakordselt tähtis on juhi tõeline (!) kuulamisoskus: kui juht ei oska kuulata, suureneb töötajate emotsionaalne kurnatus ja depressiivsed sümptomid. Suhtlusel (sh töökeskkonnas) on otsene mõju meie ajukeemiale: negatiivsed märkused tõstavad stressihormooni kortisooli taset, positiivsed märkused ja vestlused (sotsiaalne tugi) tõstavad aga “õnnehormooni” oksütotsiini taset. 

Külastades sageli erinevaid töökeskkondi, tajub kohe ära, millised on organisatsioonis omavahelised suhted: kas töötajatel on mõnus koos olla, kas tehakse üksteisele sapiseid märkusi või naerdakse koos. Sageli määrab ka tervisealase koolituse õnnestumise seesama psühhosotsiaalne taust: toetavas ja turvalises õhkkonnas töötajad õpivad ja osalevad aktiivselt. Kui juhtide ja töötajate või töötajate omavahelised suhted on halvad, on töötajates hirm, trots jne ning nad ei võta ka koolituselt saadud infot vastu.

#NIVA2018