Väikeettevõtja, kuidas ennetad lihas-luukonna vaevusi?

Euroopa töötajate arvates on kaks kõige suuremat probleemi töötervise valdkonnas lihas-luukonna vaevused ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. Väike- ja mikroettevõtete jaoks on need teemad eriti keerulised, sest ressursse napib. 
 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur EU-OSHA on välja andnud juhendi väikeettevõtetele “Terved töötajad, edukad ettevõtted – praktiline tööheaolujuhend
 
Juhendis keskendutakse psühhosotsiaalsetele ohtudele (liiga suur töökoormus, vähene kontroll oma töö üle, töö ja eraelu tasakaal paigast ära, pingelised kolleegidevahelised suhted, ebakindlus töö osas jne) ja lihas-luukonna vaevustele väikeettevõtetes. Nii füsioloogilised kui psühhosotsiaalsed ohutegurid on seotud lihas-luukonna vaevuste tekkega (loe täpsemalt, kuidas erinevad ohutegurid kombineeruvad kaelavalu ja alaseljavalu puhul), samas võivad erinevad valud suurendada stressi ja vaimset ülekoormust. Kuna probleemid on omavahel seotud, võib ühe ennetamine aidata ennetada ka teist. 
 
Näiteks, kui anda töötajatele rohkem kontrolli oma töö üle (töötaja teeb vastavalt enda vajadusele puhkepause ning vahetab tööpäeva jooksul tööülesandeid), võimaldab see töötajal teha tööd optimaalse töötempoga, tal on aega pöörata tähelepanu mugavatele tööasenditele ning taastuda tööülesannetest – kõik see aitab ennetada tööga seotud lihas-luukonna vaevusi. Põhjalikumalt saab lihas-luukonna vaevuste süsteemsest ennetusest lugeda siit
 
Miks peaks tööohutusele ja töötervishoiule tähelepanu pöörama, kui töökoormus on niigi suur?
 
Esiteks on see tööandja kohustus, sest igal töötajal on õigus turvalisele ja tervislikule tööle. Teiseks on panustamine töötajate ohutusse ja tervisesse väga hea investeering, millel on pikas perspektiivis suur kasu (kulutõhususe kohta loe siit). Terved töötajad teevad paremini tööd, võtavad vähem haiguspäevi ning on tööandjale lojaalsemad, mis omakorda vähendab uute töötajate värbamiskulusid.
 
Kolm peamist tingimust, mis peavad olema täidetud
 1. tee seda, mis sinu ettevõttes toimib – väikeettevõtetes tuleb olla piiratud ressursside tingimustes leidlik ning mõelda loovalt, lähtudes enda võimalustest ja vajadustest;
 2. juhtkonna toetus – juht on eeskuju, kes loob võimalused selleks, et tegevused saaksid õnnestuda;
 3. töötajad kaasatud – nemad teavad kõige paremini oma tööd ja terviseprobleeme, ühtlasi aitab kaasatus töötajatel muutustega paremini kohaneda. 
Ära tee suvalisi asju, vaid lähene süsteemselt. Nii saad olla kindel, et sa ei raiska oma väärtuslikku aega ja raha kasutustele tegevustele. Meie kasutame töökoha tervise mudelit.
 1. Ettevalmistus
  • Kes vastutab ja juhib? Millised ressursid on olemas? Kuidas ja millal töötajaid kaasatakse ja teavitatakse? Otsusta, mis millal juhtuma hakkab.
 2. Riskihindamine
  • Tuvasta füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed (ka füüsikalised) ohutegurid, mis on seotud lihas-luukonna vaevuste tekkega. Prioriteedid paika: millised tegevused esimesena?
 3. Tegevuste planeerimine
 4. Tegutsemine
  • Rakenda tegevusplaan ning jälgi, kuidas asjad edenevad.
 5. Hindamine
  • Hinda, kas saavutasid oma eesmärgid. Vaata kogu tegevuste kogum (sh ettevalmistus) uuesti üle.

Allikas: EU-OSHA

Juhendis on ka toredaid näiteid, kuidas töötajaid kaasata. Soovitatakse korraldada näiteks fotosafari (vt lk 78), mis tähendab, et iga töötaja teeb telefoniga 2–3 pilti ebamugavast või ohtlikust töösituatsioonist ning annab ka lühikese seletuse, miks ta just need olukorrad välja valis. Hiljem saab fotod kuskile üles panna, neid teemade järgi grupeerida ning arutada lahenduste üle.
 
Lisaks soovitatakse kaardistada töötajate kehalist töökoormust, mida ka meie töökohtadel sageli teeme.
 
Allikas: EU-OSHA