Töökoha terviseaudit

Töökoha terviseaudit võimaldab hinnata nii töötajate, ettevõtte kui kogukonna tasandil, mis on ettevõttes hästi, millised on tugevused ja mis vajaks parandamist. 

Töökoha terviseaudit on süsteemne lähenemine töötajate tervisele, sh füsioloogilistele ohuteguritele, ergonoomilistele töövõtetele ja kehalisele aktiivsusele. 

Töökoha hindamiseks kasutame Töökoha tervise mudelit (vt pilti). Esmalt tuleb kaardistada ja hinnata, millised probleemid, ressursid ja vajadused töökohal on, kaasates sellesse kohe algusest nii töötajaid kui juhtkonda. Selleks viime läbi töötajate küsitluse ja intervjuud, teeme dokumendianalüüsi, hindame füsioloogilisi ohutegureid ja olemasolevaid praktikaid. Vajadusel kaasame koostööpartnereid.

Töökoha terviseauditi põhjal valib juhtkond välja, millised sekkumised ellu viia. Sekkumisteks võivad olla näiteks riskianalüüsi täiendamine füsioloogiliste ohutegurite osas, juhendite koostamine, töökoha tervisedendus (töö iseloomust lähtuvad liikumispausid), lõõgastumisvõimaluste suurendamine, töötajate koolitused, individuaalnõustamised jne. Seejärel seatakse eesmärgid, viiakse sekkumised ellu ning pärast hinnatakse tulemusi ja sekkumiste mõju.

Vaata, kuidas me seda Kaubamaja AS-is tegime. Põhjalikumalt saad töötervise juhtimisest, erinevatest töökoha tervise mudelitest ja Kaubamaja AS-is läbiviidud sekkumisest lugeda Liina Pääbo magistritööst.

Kui tahad samuti läheneda töötervisele süsteemselt ja innovaatiliselt ning pikas perspektiivis muuta oma ettevõtte tervisekultuuri, võta meiega ühendust ning küsi hinnapakkumist