Meist

MTÜ Tööfüsioteraapia on 2014. aastal loodud sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on edendada Eesti organisatsioonide tervisekultuuri ja töötajate tervist. Pakume tööandjatele, töötajatele ja töötervishoiule lisaväärtust tööfüsioteraapia valdkonna arendamise ning tööfüsioteraapia teenuse pakkumise kaudu.

Tehtud tööd​

 • Tööfüsioteraapia teenust on 10 aasta jooksul osutatud rohkem kui 200 organisatsioonile (kümned neist püsikliendid) ja rohkem kui 4000 töötajale. Kliente on olnud üle kogu Eesti, maakondadest puudu ainult Hiiumaa. Esindatud: kontoritöötajad, klienditeenindajad, õendustöötajad, õmblejad, puiduoperaatorid, puhastusteenindajad, betooni-, elektroonika- ja metallitoodete valmistajad, elektrikud, lao- ja transporditöölised, keevitajad, kullerid, lasteaia- ja kooliõpetajad, krooniliste terviseprobleemidega töötajad jpt.
 • Kõige rohkem teeme erinevaid koolitusi nii kohapeal kui veebi teel. Tagasiside koolitusele: “Liikumise edendamine on käsitletud mitmest aspektist lähtuvalt, ka füüsilise töö tegijat silmas pidades. Oli huvitav, hoogne ning teaduslik taust teemale tugevalt esindatud. See lisab tööandjale argumente, miks liikumise edendamisega töökohas toimetada.”, “Jagasid häid teadmisi ja nippe.”
 • Oleme nõustanud ettevõtete juhte töötervise juhtimise osas ning koostanud erinevaid (video)juhendeid (raskuste käsitsi teisaldamine, füsioloogilised ohutegurid, tervisliku arvutitöökoha kujundamine, harjutused istuvast tööviisist tulenevate vaevuste ennetamiseks ja leevendamiseks, praktilised võtted stressi maandamiseks: hingamis- ja lõdvestusharjutused jne). 
 • Kaubamaja AS-is viisime läbi töökoha terviseauditi ning sellest lähtuvalt ka sekkumised: kroonilise valu grupp, töötajate individuaalnõustamine ning puhkeruumi disain lähtuvalt töö iseloomust. Läheneme töötervisele tõenduspõhiselt ja süsteemselt.
 • MTÜ Tööfüsioteraapia teeb koostööd erinevate riigiametitega (Tervise Arengu Instituut, Tööinspektsioon, Töötukassa jt), et tõsta tööandjate ja töötajate teadlikkust. Vaata koostöös riigiametitega tehtud videosid: "Töö istuvas asendis", "Töö seisvas asendis", "Ohutu ja tervist hoidev raskuste käsitsi teisaldamine", "Kuidas muuta oma kodukontor tervislikumaks?"
 • Oleme esinenud arvukatel üritustel, muuhulgas kolmel Töötervishoiupäeval, neljal Tööohutuse ja Töötervishoiu Treffil, koolitanud tööandjaid koostöös Töötukassaga teemal “Liikumispuudega töötaja” üle Eesti, koostöös Tervise Arengu Instituudiga töötajaid teemal "Liikumisvõimaluste toetamine organisatsioonis: kontoritöö" ja "Liikumisaktiivsuse edendamine töökohal" üle Eesti. 
 • MTÜ Tööfüsioteraapia on koolitanud üle 100 õendustöötaja Eesti erinevates paikades teemal “Kehalise töövõime säilitamine õetöös”. Noppeid tagasisidest: “Sain hulga nippe ja nõuandeid, mida olen saanud juba oma patsientidele soovitada”, “Oli hästi sujuvalt ja huvitavalt esitatud, kuulajad kaasati pidevalt vestlusesse, tekkis mõnus aktiivne arutelu.”
 • Osalemine erinevatel rahvusvahelistel koolitustel ja konverentsidel: "Tervistedendav ja jätkusuutlik juhtimine” Stockholmis, Rahvusvahelise Ergonoomika Assotsiatsiooni Kongress Firenzes, "Kehaline treening töökohal – teadusest praktikasse" Reykjavikis ja Helsingis, "Töövõimekao ennetamine" Amsterdamis, “Töötervishoid – sissejuhatav kursus füsioterapeutidele“ Edinburghis, koostöö arendamine Hollandi jt riikide tööfüsioterapeutidega. Vahendame tõenduspõhiseid teadmisi teadusest praktikasse!

Projektid

 • Tööfüsioteraapia valdkonna väljaarendamine (september 2014-jaanuar 2015). Projekti eesmärk oli arendada Eesti tööfüsioteraapia valdkonda järgnevate tegevuste abil: tööfüsioteraapia valdkonna arengudokumendi loomine; Soome Tööfüsioterapeutide Assotsiatsiooniga koostöösuhte loomine; MTÜ Tööfüsioteraapia kompetentsi tõstmine koolitustegevuste abil; tööfüsioteraapia konverentsi organiseerimine. Projekti toetas Eesti Ameerika Fond.
 • Eesti tööfüsioteraapia valdkonna väljaarendamise jätkuprojekt (jaanuar-veebruar 2016). Projekti eesmärk oli arendada Eesti tööfüsioteraapia valdkonda järgnevate tegevuste abil: füsioterapeutidele mõeldud tööfüsioteraapia koolituspaketi piloteerimine; töökeskkonnas füsioteraapia teenust pakkuvate füsioterapeutide nimistu loomine; tööfüsioteraapia-alase teadlikkuse tõstmine tööandjate seas. Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.
 • Töövõimekao ennetamine: teadlikkuse tõstmine ja tööfüsioteraapia roll (september-oktoober 2016). Projekti eesmärk oli tõsta ühingu kompetentsi töövõimekao ennetamise teemadel ning jagada seda ka laiema avalikkusega. Projekti toetas Eesti Ameerika Fond.