Kuidas hinnata raskuste käsitsi teisaldamist?

Paljud ettevõtted on silmitsi murega: kas ja kuidas hinnata raskuste käsitsi teisaldamist? Mis hetkest on raskus töötaja jaoks “liiga suur”? Äkki ei pea üldse hindama ja saab lihtsalt nii läbi, kui panna kirja, kui suur raskus on?

Kahjuks sellest ei piisa. Riskianalüüsis tuleks kajastada objektiivne ja võimalikult mitmekülgne info raskuste käsitsi teisaldamise kohta. Ja mitte ainult tõstmise ja langetamise, vaid ka kandmise, tõmbamise ja lükkamise kohta. Väheseks jääb, kui kirja on pandud ainult teisaldatava raskuse mass, vaja on ka teada, mis tingimustes, kui sageli, kust kuhu tõstetakse jne jne.

Miks hakata jalgratast leiutama, kui saab kasutada juba olemasolevaid, mis on põhjalikud ja kus on arvestatud kõigi aspektidega, mida hinnata tuleb. Millised võiksid olla tööriistad raskuste käsitsi teisaldamise hindamiseks? 

  • Eestis on “Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuete” lisana olemas “Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel”. Juhend on võrdlemisi kiire ja lihtne, annab esmase pildi, kuid mingit põhjalikku analüüsi selle abil ei tee. Seega sobib esmaseks hindamiseks.
  • Lisaks on tasuta kättesaadav ingliskeelne MAC hindamisvahend (Manual handling assessment charts) Ühendkuningriikidest, mille plussiks on võimalus kahekesi (kolmekesi, neljakesi) tõstmist hinnata. Samas ei soovitata seda kasutada tõmbamise ja lükkamise hindamiseks, selle jaoks on eraldi RAPP hindamisvahendPõhjalikumad kui eelmised.
  • Uus ja põhjalik tööriist, mis ka endal praktilises olukorras läbi proovitud, on RAMP© (Risk Assessment and Management tool for manual handling – Proactively) – tasuta ingliskeelne töövahend raskuste teisaldamisega seotud skeleti-lihassüsteemi vaevuste ennetamiseks. Selle lõid Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi teadlased Linda Rose ja Carl Lind koostöös tööstusettevõtetega. Seda soovitaks küll katsetada. Kes tahab õppimisega süvitsi minna, saab osaleda tasuta e-kursusel, mille läbimiseks kulub 15–25 tundi.

Järgnevas videos seletab Linda Rose lihtsalt lahti, mis on jõud:

Selles videos minnakse aga väga praktiliseks ning näidatakse, kuidas dünamomeetriga lükke- ja tõmbejõudu mõõta:

Milliseid hindamisvahendeid sina kasutad?