Pikk COVID töökohal

Järgnevalt kokkuvõte Ühendkuningriigi tööfüsioterapeutide ühingu ACPOHE 12.05.2021 toimunud veebiseminarist “Pika COVIDi käsitlus töökohal”.

Töötervishoiuarst dr Steven Nimmo sõnul tuleks aru saada, et COVID pole üksnes hingamissüsteemi haigus, vaid mõjutab kogu keha ning teeb seda pikaajaliselt. Pikk COVID on suhteliselt sage, sümptomid (tugev väsimus, hingeldus, kognitiivsed probleemid ehk “ajuudu” jne) kestavad üle 12 nädala ning mõjutavad tööealiste inimeste haiguspäevi ning tööle naasmist

Väsimus mõjutab koormustaluvust, töö intensiivust, raskuste käsitsi teisaldamist jne. “Ajuudu” puhul on häiritud mõtlemiskiirus, mõtteselgus, keskendumine, mälu, võivad esineda peavalud jne. Mõjutatud võivad olla ka teised tööülsanded. Tehes töötamises kohandusi, tuleb arvestada, et neid võib olla vaja teha kuudeks, mitte nädalateks.

Füsioterapeut Cathy Thomson rääkis enda kogemusest pika COVID-iga. Kuna ta soovis seetõttu töötada osakoormusega, siis kohtas ta mitmeid probleeme alates vähesest teadlikkusest pika COVID-i kohta kuni vähese mõistmiseni, kui oluline töötamisega jätkamine tema jaoks oli. “Ajuudu” tõttu polnud ta võimeline teistega vestlema (sh töölaseid kõnesid tegema), raadiot kuulama ega televiisorit vaatama. Koormustaluvus oli praktiliselt olematu ning ka iga päev veidi pikemalt liikumine ei teinud asja paremaks. Tema jaoks olid tugigrupid (nt Facebookis) taastumisel väga olulised. On loodud koguni veebileht COVID-i läbipõdenud füsioterapeutidele.

  • Töötajad, rääkige oma ülemustega ning selgitage, milliseid tööülesandeid on teil raske täita.
  • Tööandjad, võtke töötajate muresid tõsiselt.

Päise foto: unsplash.com, autor Isabella and Zsa Fischer.