Töötervise juhtimise koolitus: Euroopa Investeerimispanga kogemus

Oleme mitu aastat rääkinud tööle naasmise tähtsusest. Nüüd aga avanes võimalus kuulata kogemust, mis näitab väga ilmekalt selle vajadust.

Euroopa Investeerimispanga (3500 töötajat!) töötervise spetsialist rääkis sellest, kuidas nad lõid järk-järgulise tööle naasmise programmi. Probleemiks oli see, et arsti soovitused olid võrdlemisi ebarealistlikud ega sobinud töökeskkonda. Nad otsustasid tuua personalitöötaja, töötervishoiuarsti ja töötaja vahetu juhi kokku, et koostada tööle naasmise kava. Töötajat esimesele kohtumisele ei kaasata, sest see võimaldab teha tööd vahetu juhi hoiakutega ja vastata tema küsimustele (NB! Töötaja terviseandmeid mitte keegi ei avalda, töötajalt küsitakse luba, kas kohtumine võib toimuda). Seejärel arutavad juht ja töötaja tööle naasmise kava ja eesmärgid omavahel läbi.

Tööle naasmise süsteemi loomise “kõrvalnähuks” oli see, et osad töötajad hakkasid varasemast hoopis tõhusamalt tööd tegema. Niimoodi lahendati juhtkonna jaoks põletav probleem ning tasapisi tekkis mõistmine, miks töötajate tervis on oluline (ka äritegevusele). Niimoodi said töötervisega tegelejad laiemat toetust ka teistele tegevustele, sh tervisedendusele. Ehk huvitaval kombel alustati n-ö tagurpidi: kolmandasest ennetusest (tööle naasmine on üks osa kolmandast ennetusest), et saada laialdane toetus esmasele ja teisesele ennetusele.

Ja ta näitas ka mudelit, mille loogika järgi nemad kogu Euroopa Investeerimispanga töötervist juhivad ja toetavad. See on sama ennetuse tasandite mudel, mida olen juba 4 aastat Eestis näidanud.

#NIVA2018