Ühingu lugu

MTÜ Tööfüsioteraapia loodi 2014. aastal eesmärgiga edendada Eestis tööfüsioteraapia valdkonda ning pakkuda tööfüsioteraapia teenust.

Liina Pääbo"Ühingu loomise idee tuli praktilisest vajadusest. Töötades puuetega inimeste rehabilitatsioonisüsteemis, nägin ikka ja jälle inimesi, kelle probleeme oleks saanud ennetada või leevendada, kui oleks varem jaole saadud. Tegeledes pidevalt tagajärgedega, süvenes arusaam, et vaja on tegeleda hoopis algpõhjuste ja ennetusega. Sellest mõttest lähtudes üritamegi anda oma panuse, et töötajate tervist hoida. Tööfüsioteraapia üks lahutamatu osa on töökeskkonnas käimine, sest päris eluga kokku puutumata ei saa ka pakkuda häid ja praktilisi lahendusi. Ühtlasi tahame aidata ettevõtetel jõuda terviklike töötajate tervist väärtustavate lahendusteni, mis on pikas perspektiivis head nii tööandjale, töötajatele kui ärile."  – Liina Pääbo

 • Missioon - edendada töötajate tervist, pakkudes tööandjatele, töötajatele ja töötervishoiule lisaväärtust tööfüsioteraapia teenuse abil

 • Visioon - iga Eesti töötaja on tänu tööfüsioteraapiale tervem ja edukam

 • Väärtused - professionaalsus, tõenduspõhisus, kliendikesksus, paindlikkus

Septembris 2014 loodi Tööfüsioteraapia valdkonna arendamise töögrupp Eesti Füsioterapeutide Liidu juurde. TFAT koondab tööfüsioteraapiast huvitatud füsioterapeute. Töögruppi koordineerib Liina Pääbo.

Meeskond

 • Liina Pääbo - tegevjuht, füsioterapeut (kogu Eesti)

 • Cristina Lõokene - füsioterapeut (Tallinn & Harjumaa) 

 • Leila Ilisson - füsioterapeut (Pärnu & Pärnumaa)

 • Heili Tilga - füsioterapeut (Tallinn & Harjumaa)

Tehtud tööd

 • 18.03.2016 oli MTÜ Tööfüsioteraapia Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi koosolekul, et rääkida suurte liigeste endoproteesimise järgsest töövõimest.

 • 02.04.2016 toimus Haabersti Vaba Aja Keskuses Haabersti tervisepäev. Kohal oli ka MTÜ Tööfüsioteraapia praktilise töötoaga "Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine tööl ja kodus”. Enne töötuba sai tervisemessil tutvuda tööfüsioteraapiaga, küsida nõu ergonoomiliste töövõtete, töökoha kohandamise, tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste, töötamise abivahendite ja sobivate harjutuste kohta.

 • Koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ning MTÜ Tööfüsioteraapiaga toimus 31.08.2016 Pärnus ja 02.09.2016 Tartus töökeskkonnaspetsialistidele ja teistele töötervishoiuhuvilistele suunatud tasuta seminar „Kuidas säilitada töötaja töövõimet?". Seminari eesmärgiks oli EU-OSHA kampaania "Tervislikud töökohad sõltumata east" abil suurendada töökeskkonnaspetsialistide ja teiste töötervishoiu huviliste teadlikkust töövõime säilitamisest ning õigetest töövõtetest ning kehaasenditest töökohtadel. Seminarid viis läbi Liina Pääbo, seminarimaterjalidega saab tutvuda siin.

 • 25.10.2016 toimus XVIII Töötervishoiupäev. Liina Pääbo tegi ettekande „Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine töökeskkonnas“. 

 • Tööandjatele suunatud koolitus “Liikumispuudega töötaja”, MTÜ Tööfüsioteraapia koostöös Projektiekspert OÜ ja Töötukassaga, 12.10.2016 Tallinn, 30.11.2016 Võru, 28.02.2017 Paide, 13.10.2017 Valga, 21.11.2017 Urvaste, 29.11.2017 Narva ja 30.11.2017 Sillamäe (kaks viimast vene keeles).

 • 25.01.2017 toimus Tallinnas Tööohutuse ja Töötervishoiu Treff. MTÜ Tööfüsioteraapia esines ettekandega teemal "Sinu keha on sinu äri".

 • 24.03.2017 toimus RA Ohutusklubis ettekanne "Kuidas tööfüsioteraapia saab töötajat ja tööandjat aidata?".

 • Ameerika Ühendriikides on 2017 terve õe aasta. MTÜ Tööfüsioteraapia koolitas 2017. aasta märtsis-aprillis ligi 100 meditsiiniõde Eesti erinevates paikades teemal “Kehalise töövõime säilitamine õetöös”. Noppeid tagasisidest: “Sain hulga nippe ja nõuandeid, mida olen saanud juba oma patsientidele soovitada :)”, “Oli hästi sujuvalt ja huvitavalt esitatud, kuulajad kaasati pidevalt vestlusesse, tekkis mõnus aktiivne arutelu.”

 • 11.04.2017 toimus Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST seminar “Ettevõtte kalleim vara - terved töötajad”. Liina Pääbo esines ettekandega “Terviklik tööfüsioteraapia ettevõttes”, milles käsitles süsteemset lähenemist ennetusele (olukorra kaardistamine, sekkumiste planeerimine, sekkumiste elluviimine, mõju hindamine) ja selle kasu ettevõttele. Lisainfot seminari kohta ja tervikliku tööfüsioteraapia teenuse kohta.

 • 10.05.2017 korraldasid Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Töötervishoiuarstide Seltsiga seminari teemal: “Sundasendid tööl, monotoonne töö, raskuste teisaldamine – kuidas vältida töövõimekaotust”. Liina Pääbo esines ettekandega “Füsioloogilised ohutegurid tööfüsioterapeudi pilgu läbi: probleemid, lahendused, ennetus”, seminarimaterjalidega saab tutvuda siin. Foto: ergoway.ee

​       

 • Mais 2017 toimus Tartu Ülikooli Kliinikumi koolituskeskuses kaks koolitust teemal "Krooniline valu tööl: ennetus ja toimetulek".

 • 24.10.2017 toimus XIX Töötervishoiupäev. MTÜ Tööfüsioteraapia oli kohal kahe ettekandega: Liina Pääbo rääkis kaela ja õlavöötme ergonoomiast ning Heili Tilga selja ergonoomiast. Foto: tooelu.ee

 • 08.11.2017 toimus töökeskkonnaspetsialistide kogemuskoolitus, kus Liina Pääbo rääkis 5 põhimõttest, kuidas ergonoomikat rakendada ja töötajad liikuma panna.

 • MTÜ Tööfüsioteraapia on teenuseid osutanud erinevate valdkondade töötajatele: kontoritöötajad, õendustöötajad, klienditeenindajad, õmblejad, puidutöölised, loomatalitajad, puhastusteenindajad, betoontoodete valmistajad, elektroonikatoodete valmistajad, puuetega töötajad jpt, lisaks on koostatud erinevaid juhendeid (raskuste käsitsi teisaldamine, füsioloogilised ohutegurid, tervisliku arvutitöökoha kujundamine, harjutused istuvast tööviisist tulenevate vaevuste ennetamiseks ja leevendamiseks, praktilised võtted stressi maandamiseks: hingamis- ja lõdvestusharjutused jne).

Projektid

1. "Tööfüsioteraapia valdkonna väljaarendamine" Eesti Ameerika Fondi toetusel (september 2014 - jaanuar 2015). Projekti eesmärk oli arendada Eesti tööfüsioteraapia valdkonda järgnevate tegevuste abil:

 • Tööfüsioteraapia valdkonna arengudokumendi loomine koostöös erinevate huvipooltega: Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Töötervishoiuarstide Selts, Eesti Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Sotsiaalministeerium, Eesti Töötukassa, Eesti Ametiühingute Keskliit.

 • Soome Tööfüsioterapeutide Assotsiatsiooniga koostöösuhte loomine ja nende kogemustest õppimine. Soome organisatsioon loodi 1976. aastal, see on Soome Füsioterapeutide Assotsiatsiooni tütarorganisatsioon ja ühtlasi suuruselt teine füsioteraapia valdkond Soomes. Projekti käigus oli eesmärgiks õppida nende 38 aasta pikkusest kogemusest ning luua jätkusuutlik koostöösuhe.

 • MTÜ Tööfüsioteraapia kompetentsi tõstmine koolitustegevuste abil: kursuse "Töötervishoid – sissejuhatav kursus füsioterapeutidele" läbiviijaks The Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health and Ergonomics. Koolitus oli ainulaadne, sest see oli mõeldud tööfüsioteraapia valdkonnas tööd alustavatele füsioterapeutidele. Koolitusel käsitleti töötervishoiu võtmeküsimusi ning parimaid praktikaid.

 • Tööfüsioteraapia konverentsi organiseerimine füsioterapeutidele ja teistele huvipooltele, et tõsta teadlikkust ja arutada Eesti tööfüsioteraapia arengut. Lisainfot konverentsi kohta leiab siit.

2. "Eesti tööfüsioteraapia valdkonna väljaarendamise jätkuprojekt" (jaanuar-veebruar 2016). Projekti eesmärk on arendada Eesti tööfüsioteraapia valdkonda järgnevate tegevuste abil:

 • Füsioterapeutidele mõeldud tööfüsioteraapia koolituspaketi piloteerimine, mille järele on vajadust väljendanud nii füsioterapeudid, tööandjad, töötervishoiuarstid kui Eesti Töötukassa. Koolitus 20 füsioterapeudile toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 7.-8.01, 21.-22.01 ja 5.-6.02. Koolitusel läbiti järgnevad teemad: sissejuhatus töötervishoidu, töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs, kutsehaigused, tööpsühholoogia, tööseadusandlus, käeteraapia, nägemisteraapia, tööspetsiifiline ergonoomika, lihas-skeletisüsteemi probleemid töökeskkonnas ja nende füsioterapeutiline käsitlus, tööalane rehabilitatsioon, liikumispuudega töötaja töökoha kohandused, töötamise abivahendid jm.

 • Töökeskkonnas füsioteraapia teenust pakkuvate füsioterapeutide nimistu loomine (tööfüsioteraapia.ee lehele), mis võimaldab töötervishoiuarstidel seda teenust välja kirjutada ning tööandjatel füsioterapeute üles leida.

 • Tööfüsioteraapia-alase teadlikkuse tõstmine tööandjate seas (sh infovoldikute trükkimine ja jagamine). Infohommikud toimusid Tallinnas 12.02 ja Tartus 19.02 kl 10-12.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu nõukogu.

3.  "Töövõimekao ennetamine: teadlikkuse tõstmine ja tööfüsioteraapia roll" Eesti Ameerika Fondi toetusel (september-oktoober 2016). Projekti eesmärk oli tõsta ühenduse kompetentsi töövõimekao ennetamise teemadel ning jagada seda ka laiema avalikkusega.

 • 25.-28.09 toimus Amsterdamis töövõimekao ennetamise teemaline konverents (Work Disability Prevention & Integration). Konverentsil said kokku teadlased, tervishoiu- ja rehabilitatsioonispetsialistid, tööandjad, personalijuhid, poliitikakujundjad jt asjaosalised. Konverentsi teemaks oli "Töövõimekao ennetamine muutuvatel tööturgudel ja heaoluriikides". Konverentsilt jagati infot ka laiema publikuga: tööfüsioteraapia Facebook’i lehel ilmus 16 postitust, jaanuarikuus ilmus ka arvamusartikkel Postimehes.

 • Töövõimekao ennetamise teemasid jagati teiste tööfüsioteraapia valdkonnas tegutsevate füsioterapeutidega 18.10 Tallinnas ja 31.10 Tartus.