Enamik inimesi teab, et liikumine on hea, kuid sageli ei teata, kui hea. Regulaarne kehaline aktiivsus on imeravim, mis aitab saja häda vastu, on lihtne ja odav ning sobib nii terviseprobleemide ennetuseks kui raviks. Loe põhjalikumalt artiklist “Tableti asemel jalad alla”.

Eesti toitumis- ja liikumissoovitustes on liikumisele pühendatud vaid 15 lehekülge, samas kui Rootsis on koostatud eraldi 600-leheküljeline käsiraamat FYSS kehalise aktiivsuse soovitamiseks 40 haiguse kontekstis.

Liikumissoovituste andmiseks on välja mõeldud liikumisretsept, mis on tõenduspõhine meetod kehalise aktiivsuse taseme tõstmiseks. Sellist tüüpi lähenemist on pikka aega edukalt kasutatud näiteks Rootsis, Soomes, Suurbritannias ja teistes riikides. Liikumisretsept on individuaalne kirjalik liikumissoovitus, mille eesmärk on saada inimene liikuma väljaspool tervishoiusüsteemi ja saavutada kehaline aktiivsus kogu eluks.

MTÜ Tööfüsioteraapia kirjutab töötajatele välja nii ennetuseks kui raviks mõeldud liikumisretsepti, sinna on lisatud ka ergonoomika-alased soovitused.

Loe liikumisretsepti kohta lisaks.