Terviklik tööfüsioteraapia teenus on süsteemne lähenemine töötajate liikumistervisele, sh füsioloogilistele ohuteguritele, ergonoomilistele töövõtetele ja kehalisele aktiivsusele. Töökeskkond on suurepärane koht töötajate liikumistervise parandamiseks, sest seal on võimalus jõuda korraga paljude inimesteni. Teenuse põhirõhk on ennetusel

Pole mõtet raisata aega, energiat ja raha suvaliste sekkumiste peale. Terviklik lähenemine tähendab seda, et esmalt tuleks kaardistada ja hinnata, millised probleemid, ressursid ja vajadused töökohal on, kaasates sellesse kohe algusest nii töötajad kui juhtkond. Seejärel planeerida sekkumised, viia need ellu ja lõpuks hinnata mõju. Näiteks kaks Hispaania ettevõtet käivitasid töökoha kehalise aktiivsuse edendamiseks programmi “Miljon sammu”. Töökoha hindamiseks kasutati töökoha tervise mudelit, mida kasutab ka MTÜ Tööfüsioteraapia. Hindamise tulemusel leiti, et peamiseks probleemiks on töötajate istuv eluviis. Programmis osalejad kohtusid igapäevaselt, et pärast tööd koos jalutada, samme mõõdeti sammulugejatega ning eesmärgiks oli koos koguda ühes kuus miljon sammu.

Tööfüsioteraapia teenust disainitakse hetkel Pärnu Kolledžis, et muuta see võimalikult kliendisõbralikuks ja heaks teenuseks. 

Tööfüsioterapia valdkond on tunduvalt laiem kui kiputakse arvama. Pildil on tööfüsioteraapia teenuse mudel ühelt Suurbritannia teenuseosutajalt. Keskendutakse neljale võtmevaldkonnale: tervisedenduse poole pealt ennetus ja hindamine ning tervisekaitse poole pealt taastusravi ja rehabilitatsioon. Kõige keskmes on töötaja heaolu.

Suur osa füsioterapeudi tööst on pühendatud inimeste käitumise (nt liikumisharjumuste) muutmisele, millest lähtutakse ka tööfüsioteraapia teenuse ja töökoha sekkumiste disainimisel.

Tõhus muutumine on:

  1. LIHTNE – tervislike valikute tegemiseks ei pea tegema suurt pingutust ega kulutama palju aega.
  2. ATRAKTIIVNE –  muutus peab inimest motiveerima ja tekitama temas häid tundeid.
  3. SOTSIAALNE – teised teevad seda ka!
  4. ÕIGEAEGNE – inimene peab olema muutuseks valmis.