MTÜ Tööfüsioteraapia haldab nimistut, mis koondab tööfüsioteraapia valdkonnas piisavat koolitust saanud füsioterapeute. Nimistu võimaldab leida tööandjal, töötajal või töötervishoiuarstil sobivat füsioterapeuti, kes pakub tööfüsioteraapia teenust ning külastab töökeskkonda.

Nimi Asutus E-post Telefon Teenused
Cristina Lõokene MTÜ Tööfüsioteraapia ctannenberg@gmail.com 5698 1730
 • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
 • Koolitused
 • Harjutuskava koostamine
 • Töövõtete hindamine ja nõustamine
 • Töökoha kohanduste alane nõustamine
 • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
 • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
 • Kinesioteipimine
Heili Tilga MTÜ Tööfüsioteraapia heili.tilga@gmail.com 5656 9982
 • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
 • Koolitused
 • Harjutuskava koostamine
 • Töövõtete hindamine ja nõustamine
 • Töökoha kohanduste alane nõustamine
 • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
 • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
 • Tööle naasmise programmide koostamine
 • Kinesioteipimine
Kadri Medijainen Fysiokeskus OÜ kadri.medijainen@mail.ee 554 9719
 • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
 • Koolitused
 • Harjutuskava koostamine
 • Töövõtete hindamine ja nõustamine
 • Töökoha kohanduste alane nõustamine
 • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
 • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
 • Tööle naasmise programmide koostamine
 • Kinesioteipimine
Merle Leiner VIREO füsioteraapia merle.leiner@vireo.ee 5564 9406
 • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
 • Koolitused
 • Harjutuskava koostamine
 • Töövõtete hindamine ja nõustamine
 • Töökoha kohanduste alane nõustamine
 • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
 • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
 • Kinesioteipimine
Leila Ilisson MTÜ Tööfüsioteraapia Leila.Ilisson@gmail.com 5623 1326
 • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
 • Harjutuskava koostamine
 • Töövõtete hindamine ja nõustamine
 • Töökoha kohanduste alane nõustamine
 • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
 • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
 • Tööle naasmise programmide koostamine
 • Kinesioteipimine
Liina Pääbo MTÜ Tööfüsioteraapia liinapaabo@gmail.com 514 7906
 • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
 • Koolitused
 • Harjutuskava koostamine
 • Töövõtete hindamine ja nõustamine
 • Töökoha kohanduste alane nõustamine
 • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
 • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
 • Tööle naasmise programmide koostamine
 • Kinesioteipimine