Asutus: 
MTÜ Tööfüsioteraapia
Telefon: 
5623 1326
Piirkond: 
Läänemaa, Pärnumaa, Valgamaa, Viljandimaa
Teenused: 
  • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
  • Harjutuskava koostamine
  • Töövõtete hindamine ja nõustamine
  • Töökoha kohanduste alane nõustamine
  • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
  • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
  • Tööle naasmise programmide koostamine
  • Kinesioteipimine
Teenuse osutamise keel: 
eesti, inglise
Haridustase: 
Rakenduskõrgharidus füsioteraapias, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 2009
Kutsetunnistus: 
-
Töökeskkonna alased koolitused: 
  • "Keskkonna ergonoomilisuse hindamine", Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Tööfüsioteraapia koolitus (6 päeva), MTÜ Tööfüsioteraapia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Töövaldkondade kogemus: 
Kontoritöötajad, liinitöölised