Töötamine mõjub hästi meie tervisele ja heaolule, kuid see peab olema ohutu ja sobituma töötajaga. Igasuguste hädade ennetamiseks peavad töötajad ja tööandjad olema teadlikud ning oskama ägeda probleemi ära lahendada, et see ei läheks krooniliseks. Kroonilise valuga töötamine on väga sage probleem justnimelt seetõttu, et ägeda valuga ei võeta piisavalt aega puhkamiseks ja enda ravimiseks, mistõttu muutub terviseprobleem püsivaks.

Fakte kroonilise valu kohta

  • 19% eurooplastest kannatab kroonilise valu käes (Breivik jt 2006) 
  • 21% neist ei saa valu tõttu töötada 
  • Töötavatest 61% puhul mõjutab valu negatiivselt nende tööd
  • Valu tõttu võetakse keskmiselt 14 haiguspäeva aastas 
  • 28% tööajast mõjutab valu töötajate töövõimet

Lihas-skeletisüsteemi kroonilise valu puhul keskendub tööfüsioteraapia lisaks töökeskkonna füsioloogiliste ohutegurite hindamisele ning töökeskkonna kohandamisele ka koormuse järk-järgulisele tõstmisele, millega võib kaasneda valu ajutine ägenemine. Kroonilist valu hoiavad alal muuhulgas liikumishirm ja teatud tööliigutuste-tegevuste vältimine. Seega on kroonilise valu tsüklist väljamurdmisel oluline valu ümbermõtestamine, inglise keeles “exercise into pain” – terapeutiline harjutus, mille puhul valu on lubatud ja sellega treenitakse aju, et valu ei tähendaks alati ohtu ega vigastuse suurenemist. 

Kui tahad kroonilise valu kohta rohkem teada ning oskad inglise, vene või soome keelt, uuri Retrain Pain Foundation lehekülge.