Tööfüsioteraapia konverents toimus laupäeval, 24. jaanuaril 2015 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5).

Ajakava

11:45 Kogunemine ja registreerimine
12:00 Konverentsi avamine
12:05 Sissejuhatus tööfüsioteraapiasse (Hille Maas, tööfüsioteraapia ja ergonoomika lektor)

 • Tööfüsioteraapia hetkeseis Eestis
 • Kasutatavad hindamisinstrumendid
 • Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ja riskianalüüsi koostamine
 • Keskmise raskusega ja raske füüsilise töö füsioteraapia

13:00 Sirutus- ja venituspaus
13:05 Tööfüsioteraapia Soomes (Jaana Iisakkila ja Sirpa Rauas-Huuhtanen, Soome Tööfüsioterapeutide Assotsiatsioon), inglise keeles

 • Soome tööüsioteraapia süsteemi ja Soome Tööfüsioterapeutide Assotsiatsiooni tutvustus
 • Levinumad töövaldkonnad
 • Praktilised näited füsioterapeutilistest sekkumistest töökeskkonnas

14:00 Kohvipaus
14:30 Paneeldiskussioon: tööfüsioteraapia tulevik Eestis (moderaator Kadri Englas, Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse liige)

 • Panelistid: Liina Pääbo (MTÜ Tööfüsioteraapia juhatuse liige), Viive Pille (Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi juhatuse esimees), Marju Peärnberg (ABB keskkonna- ja tööohutusspetsialist), Sirlis Sõmer-Kull (Töötukassa töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna juhataja)
 • Räägime füsioterapeutide rollist töökeskkonnas, koolitusvõimalustest, EFL-i tööfüsioteraapia valdkonna arendamise töögrupist, koostööst töötervishoiarstide, tööandjate jt osapooltega.

15:30 Sirutus- ja venituspaus
15:35 Praktiline töötuba (Jaana Iisakkila ja Sirpa Rauas-Huuhtanen, Soome Tööfüsioterapeutide Assotsiatsioon), inglise keeles

 • Puhastusteenindaja töö videoanalüüs ja grupitöö
 • Kontoritöötaja töö videoanalüüs ja grupitöö

17:00 Konverentsi lõpetamine

Konverentsi korraldab MTÜ Tööfüsioteraapia Eesti Ameerika Fondi toetusel.