Asutus: 
MTÜ Tööfüsioteraapia
Telefon: 
5656 9982
Teenused: 
  • Füsioloogiliste ohutegurite hindamine
  • Koolitused
  • Harjutuskava koostamine
  • Töövõtete hindamine ja nõustamine
  • Töökoha kohanduste alane nõustamine
  • Abi- ja töövahendite alane nõustamine
  • Terviseprobleemi või puudega töötaja füsioteraapia
  • Tööle naasmise programmide koostamine
  • Kinesioteipimine
Teenuse osutamise keel: 
eesti, vene, inglise
Haridustase: 
Bakalaureusekraad füsioteraapias, Tartu Ülikool, 2009
Kutsetunnistus: 
-
Töökeskkonna alased koolitused: 
  • Tööfüsioteraapia koolitus (1 päev), MTÜ Tööfüsioteraapia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool